Teknologjia

Teknologjia e prodhimit te pelletit


Pelleti prodhohet nga kompresimi i tallashit, dhe ashklave te drurit, mbetje te lendeve drusore, mbejte te kashtes, te jonxhes, dhe kryesisht do te perdore mbetje te bersive te ullirit.

Nese materiali eshte i lagesht, ai duhet te jete thare perpara pelletizimit. Pembajtja optimale e laqeshtise eshte 10 - 15%. Permbajtia e laqeshtise jep proporcionin e ujit te avullueshem ne peshen totale te materialit. Druri i bute eshte nje lende e pare per pelletin e drurit pak me e mire se druri i forte per shkak te permbajties me te larte te "liniin-es". Kjo e fundit eshte nje material lidhes natyral i fibrave te drurit dhe gjithashtu material lidhes i pelletit. Ne se lenda e pare per prodhimin e pelletit permban levore druri, fuqia kalorifike e tij eshte me e larte.

Pelleti eshte nje produkt teresisht natyral dhe shume respektues ndaj ambjentit.

Pelleti eshte nJe prej biomasave me te perdorura per prodhimin e nxehtesise. Prodhimi i tij arrihet pemes perpunimeve te th j eshta mekanike te lendeve te para drusore, mbetjeve te tyre, perpunimit te kashtes, jonxhes, kallamit, bersive te ullirit etj, duke ua nenshtruar tallashin dhe ashklat e copetuara te tyre, presioneve shume te larta. Materiali detyrohet pastaj te kaloje njekohesisht permes nje mulliri me vrima te dimensioneve qe shkojne nga 6 ne 12 milimetra, ndersa nxehtesia e 91iruar gjate ketyre fazave te perpunimit, aktivizon efektin lidhes te "linjin-es", nje substance natyrale e pranishme tek druret dhe materialet e tjera, qe do te determinoj e me pas kompaktesine dhe form en karakteristike cilindrike te pelletit me kohen.

Kapaciteti i prodhimit

Fabrika ka nje kapacitet prodhimi prej 8000 ton produkt te gatshem ne muaj, me nje numer punonjesish 7 - 10 persona dhe punohet 16 ore ne dite ( me dy tume ).

Ambalazhimi

Pelleti ambalazhohet ne thase 15 kg, 25 kg deri ne 1000 kg, me vellim minimal dhe qe lehtesojne transportin, nuk ndot dhe nuk ben pluhur kur perdoret.