Procesi jonë i prodhimit të pelletit është standartizuar me kalimin e kohës.


Pellet dhe
lëndët e tjera djegësePellet paraqet alternativën më të vlefshme të lëndëve djegëse tradicionale për ngrohje

Sepse pelleti kushton shume me pak krahasuar me lendet djeqese fosile tradicionale: per nxehtesi te barabarte te prodhuar, pelleti rezulton te jete bindshem me i lire nga nafta apo gazi metan.

Sepse pelleti eshte nje burim i rinovueshern qe e gjejme edhe ne kopeshtin tone: ne fakt merret ekskluzivisht nga perpunimi i mbetjeve qe vijne nga lenda e drurit ose nga druri i virgjer.

Sepse pelleti respekton Protokollin e Kyotos ne 9eshtjen e emetimit te CO2: pelleti duke qene nje material me origjine biologjike e ul ndjeshem emetimin e dioksidit te karbonit krahasuar me lendet djegese fosile per te njejten fuqi kalorifike te liruar.

Eco Energy System shpk

Është një fabrikë e vendosur në Maminas, Durrës (rruga e vjetër) e cila është një nga zonat me më shumë densitet industrial, e vendosur pranë Rinasit si dhe pak km larg portit kryesor të vendit. Subjekti është themeluar në korrik 2013 dhe ka një rritje konstante në fushën e saj.

Procesi jonë i prodhimit të pelletit është standartizuar me kalimin e kohës.


Lëndë plotësisht ekologjike

Lënda e parë që ne përdorim është dru ahu, malli vjen nga pika të regjistruara dhe të kontrolluara nga Ministria e Mjedisit kryesisht nga pyjet e Elbasan-Librazhd, Pukë, Mirditë, por me miratimin e moratoriumit të pyjeve një pjesë e mirë e kësaj lënde vjen nga firma importuese. Lënda e parë transportohet me mjetet e firmës sonë, të cilët bëjnë grumbullimin e saj pranë fabrikës në Maminas. Fabrika është e shtrirë në një sipërfaqje rreth 1000 m2 kapanon+zyra, si dhe ka një sipërfaqje rreth 2500 m2 e cila përdoret për grumbullimin e drurit dhe qëllime të tjera të ndërmarrjes. Lënda e parë pasi kontrollohet sasia dhe cilësia nga teknikët fillon procesin e saj të përpunimit.

Alternativa më e vlefshme e
lëndëve djegëse tradicionale për ngrohje